July 2022

The Right to Repair – et vigtigt skridt mod en cirkulær økonomi

Vi kan reducere den miljømæssige indvirkning fra vores elektronik på mange måder. Nogle eksempler herpå er køb af genbrugte produkter, at gå efter reparationsvenlige brands og at bruge enheder, vi har i længere tid.


For at alle disse muligheder kan eksistere, skal vi dog have den såkaldte "right to repair". Hvad er right to repair? Og hvorfor har vi brug for den? Hvad er handlingsplanen for europæiske virksomheder, der arbejder for en cirkulær økonomi?

Hvad er right to repair?

"Right to repair" er foreslået lovgivning, som vil give forbrugere rettigheder til at reparere og modificere deres egne enheder. Forslaget advokerer for godt produktdesign, nemt tilgængelige reservedele og værktøjer og dokumentation for produkters reparationsevne.

I enkle vendinger bør vi være i stand til at reparere tidligere brugt elektronisk udstyr og have adgang til reparationsservicer hos uafhængige reparatører. På nuværende tidspunkt er reparationer ofte begrænset til den oprindelige producent, og de er dyre.

Målet med tiltaget er at forlænge enheders livscyklus og reducere elektronisk affald forårsaget af ødelagte eller ubrugte enheder.

Reparationsevnen er ofte begrænset til den oprindelige producent og er dyr. Foxway træder ind for at muliggøre cirkulær IT i stor skala.

Hvorfor har vi brug for right to repair?

Forbrugerne stemmer for reparationer

Forbrugernes valgfrihed og forbrugerbeskyttelse er hovedargumenter i debatten. Ifølge en undersøgelse fra Eurobarometer (European Commision Special Eurobarometer) vil 77 % af forbrugere i EU hellere reparere deres varer end at købe nye. Dog ender de med at kassere deres gamle udstyr og købe nyt alligvel, på grund af pris og mangel på tilgængelige reprationsservicer. I nogle tilfælde er enheder endda bygget på en måde, der ikke muliggør demontering og repration.

Forbrugere vil have mere kontrol over deres teknologi med right to repair. De vil kunne bruge produkterne i længere tid i stedet for at købe nye, og de reducerer dermed deres omkostninger og omfanget af elektronisk affald.

Klima vinklen

Elektronik er den hurtigst voksende kilde til affald i EU. I 2019 blev der genereret 12,0 megaton (16,2 kg pr. indbygger) elektronisk affald (Global E-waste Monitor 2020, PDF), og kun 42,5 % blev indsamlet og genbrugt.

Når vi taler om bæredygtighed, handler enheders cirkularitet om genanvendelse og genbrug. Vi bør genskabe værdien, før elektronik bliver til elektronisk affald. Der er primært to måder at forlænge et produkts levetid:

  • Reparér det, så den primære ejer fortsat kan benytte produktet.
  • Send enheder til producenten eller en renovatør for at få dem videresolgt.

Reparation og genbrug er lige vigtige for den cirkulære økonomi. Da CO2-ækvivalenter udledes ved den oprindelige produktion, vil en enhed med et ekstra liv reducere byrden på vores planet. Istandsættelse og eftersalgskanaler fører til mindre udledning af drivhusgasser og mindre spild.

Right to repair vil give nyt liv til elektroniske apparater og gøre verden mere bæredygtig.

Sådan flyttes den cirkulære økonomi fra bevidsthed til handling

Den cirkulære økonomi er mere end bare et slogan. Det er et mål, der aktivt bør forfølges. Der er allerede positive tendenser at spore i forbrugeradfærd, regulativer og forretningsmodeller.

Det nuværende design af forbrugerelektronik, infrastrukturen omkring deres produktion og eftersalgsmarkedet forbedres også betydeligt. Reparationsservicer til elektronik vokser allerede inden for EU European Environment Agency, the benefits of longer-lasting electronics), både for B2B-markedet og private.

"Faciliteringen af reparationer vil formentlig ikke være nok, men reparationer er en stor del af den cirkulære økonomi. Vi opnår nogle store sejre allerede."

/ Agnes Makk, CEO hos Foxway Recommerce

Den Europæiske kommission har adskillige tiltag, som vil forbedre enheders reparationsevne og gøre det mere gunstigt at reparere i den bredere økonomiske kontekst. EU anser right to repair som et vigtigt skridt i EU's plan om at opnå en cirkulær økonomi inden 2050.

Hvordan får virksomheder, der arbejder for en cirkulær økonomi, indflydelse?

Mens EU-lovgivning tager tid, har organisationer, der arbejder for en cirkulær økonomi, udtænkt understøttende løsninger. En af vores primære bæredygtighedsambitioner er at fremme cirkularitet for IT på tværs af vores værdikæde.

Foxway bidrager aktivt til det arbejde, der udføres af EUREFAS - the European Association for Refurbishment. Som et stiftende medlem er vi fortalere for:

  • interesserne for refurbishment-industrien på europæisk niveau.
  • at øge bevidstheden og opfordre forbrugere, virksomheder og den offentlige sektor til at vælge mere holdbare produkter.

Foxways kerneværdi er bæredygtighed gennem forlængelse af enheders levetid. I 2021 bearbejdede vi 1,5 millioner enheder, og de fleste nåede til eftersalgsmarkedet og fandt et nyt liv. Den samlede miljømæssige effekt af 72.000 tons CO2-ækvivalent udledning blev undgået ved at istandsætte disse elektroniske enheder.

Sammen mod en kvalitativ sektor for istandsættelse af elektroniske apparater

I maj 2022 underskrev alle EUREFAS-medlemmer en erklæring, som forpligter dem til at opretholde industristandarder inden for refurbishment-industrien i Europa. Blandt andre initiativer forpligter Foxway sig til at:

  • Målsætning om kulstofneutralitet.
  • Engagere sig i certifikationsordninger.
  • Sikre forbrugeres privatliv og sikkerhed.
  • Tilbyde kommerciel garanti og eftersalgsservice.

Men vi ved også, at vi må tackle en mangel på viden til at skalere op og gøre en forskel.

Et stærkt eftersalgsnetværk muliggør den cirkulære økonomi. Her er et smugkig i Foxways lager – alle enheder er testet, repareret og klar til videresalg.

Foxway opfordrer til en kultur med genbrug, reparation og istandsættelse, hvilket er essentielt, hvis man skal forestille sig en rigtig cirkulær økonomi.

 

---

Right to repair referencer

European Parliament Briefing (PDF), Right to Repair, January 2022.

Europe’s consumption in a circular economy: The benefits of longer-lasting electronics, European Environment Agency, June 2020.

Longer lifetime for products: Benefits for consumers and companies, Policy Department for Economic and Scientific Policy, European Parliament, 2016.