November 2022

Ecodesign – drivkraften hen til cirkularitet

Ecodesign-direktivet sætter bæredygtighedskrav til specifikke produktgrupper, som sælges inden for EU. Hvordan påvirker det branchen for brugt elektronik?

Folk har mange valg, når de køber varer – lige fra hvilken økologisk frugt eller hvilket bæredygtigt stykke tøj de vil have. Det er desværre en større udfordring af købe miljøvenlige elektroniske apparater. Det kan dog ændre sig, hvis virksomheder tager ecodesignet til sig.

  • Men hvad er ecodesign, og hvorfor vil det påvirke forbrugeradfærden?
  • Hvordan påvirker Ecodesign-direktivet branchen for brugt elektronik?
  • Og mest væsentligt: Hvordan bidrager Foxway til det nye paradigme vedrørende miljøbevidst design?

Ecodesign for bæredygtig elektronik

Ecodesign for Sustainable Products er den Europæiske Kommissions tilgang til mere miljøvenlige, bæredygtige og cirkulære produkter. Forslaget fastsætter en ramme for at sætte ecodesign-krav til specifikke produktgrupper, som sælges inden for EU. Målet er at opnå en væsentlig forbedring af deres cirkularitet, ydeevne og andre aspekter inden for bæredygtighed.

Ecodesign hjælper på EU's mål om at være klimaneutral i 2050.

Den cirkulære økonomi udvikler sig

Visionen om en cirkulær økonomi udviklede sig først som en løsning på samfundets stigende affaldsproblem. Det er grunden til, at politikker og forretningspraksis har fokuseret på elektronisk affald og råmaterialer, og derfor ser vi en øget implementering af cirkularitet.

"Produktdesign er bestemmende for, hvilken slags miljømæssig påvirkning elektroniske apparater har. Praksis for ecodesign er afgørende for at fremskynde overgangen til en cirkulær økonomi."

/ Agnes Makk, Head of Recommerce hos Foxway

I dag er forlængelse af produkters levetid mere vigtig for den cirkulære økonomi end genbrug af elektronikaffald. Den centrale faktor for at skabe cirkularitet er derfor at inkorporere bæredygtighed i produktdesignet. Vores omstilling til mere bæredygtige produkter vil føre til positive forandringer gennem produktets livscyklus og for forbrugeradfærd.

Ny research fra RSC angiver, at der er en stigende efterspørgsel efter bæredygtig teknologi. RSC's onlineundersøgelse viste, at 60 % af forbrugere sandsynligvis ville skifte deres foretrukne tech-brand, hvis de vidste, at produktet var fremstillet bæredygtigt. Derudover udtrykte folk deres frustration over manglen på information om, hvordan de skal håndtere deres eget elektronikaffald.

Scopet for ecodesign

Et forbedret ecodesign af elektroniske apparater gør vores planet mere bæredygtig. Denne ramme vil fremme bestemmelsen af en række krav, herunder:

  • produktholdbarhed, genbrugsvenlighed, opgraderbarhed og reparationsevne
  • tilstedeværelsen af materialer, som hindrer cirkularitet
  • energi- og ressourceeffektivitet
  • genbrugt indhold
  • reproduktion og genbrug
  • CO2- og miljømæssige aftryk
  • informationskrav, herunder et digitalt produktpas

Alle de ovenstående elementer nedbringer energiforbruget og øger apparaters levetid for EU-kunder.

Bæredygtighed i produktdesign bør være et globalt initiativ.

Ecodesign gælder allerede for nogle elektroniske apparater

I skrivende stund gælder EU-lovgivningen om ecodesign allerede for 31 produktgrupper. Nogle kategorier hører ind under elektroniske apparater, som istandsættes og videresælges af Foxway.

For eksempel skal computere samt nogle elektroniske skærme og dataopbevaringsenheder følge ecodesign-krav. Som regel omhandler kravene energieffektivt design og passende mærkninger. Ecodesign træder dog også til for at styre cirkulariteten for elektroniske apparater. Nogle elektroniske enhedskategorier skal følge demonterings- og datasletningskrav. Sidstnævnte er essentielt for enheders cirkularitet, da det påvirker reparationsevnen og sikker sletning af data.

Foxway er den førende bæredygtighedsfrontløber i teknologiindustrien.

Foxway bidrager til ecodesign-tiltaget

Det allervigtigste for virksomheder som Foxway er at muliggøre elektroniske apparaters cirkularitet. Tiltag såsom ecodesign og Right to Repair letter arbejdet med at istandsætte elektroniske apparater og øger dermed deres cirkularitet og genererer en positiv miljømæssig effekt.

Ecodesign-tiltag bidrager væsentligt til den cirkulære økonomi. Sammen med refurbishment-brancheforeningen EUREFAS er Foxway involveret i en løbende dialog med europæiske institutioner og offentligheden for at udvide bæredygtighedstiltag. Mens denne ramme gælder for varer solgt på det europæiske marked, kan konkurrencen omkring bæredygtigt produktdesign føre til globale bæredygtige ændringer.